Προϊόντα

Συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (NAS)


Επιλέξτε μεταξύ των μεγαλύτερων κατασκευαστών NAS. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα για επιλέξετε την καλύτερη λύση για της ανάγκες της εταιρίας σας

Συσκευές Ασφαλείας


Devices to secure access to Servers, Workstations, Laptop and Personal Computes. Protect your from unauthorized access and ransomware attacts. Συσκευές για την διασφάλιση πρόσβασης σε εξυπηρετητές, σταθμούς εργασίας, προσωπικούς και φορητούς υπολογιστές. Προστασία από μη εξουσιοδοτημένη χρήση και κακόβουλο λογισμικό.

Λογισμικό για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων και προστασίας


Κορυφαίες λύσεις λογισμικού για διαχείριση δεδομένων και δημιουργία αντιγράφων εφεδρείας αρχείων, Βάσεων Δεδομένων και Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Δικτυακές συσκευές


Επιλεγμένες δικτυακές συσκευές για τη δημιουργία ασφαλών και αξιόπιστων ενσύρματων και ασύρματων δικτύων